Co jest potrzebne, aby świadczyć usługi transportowe?

usługi transportowe gdynia 1

Branża transportowa należy do najbardziej skomplikowanych pod względem kontroli formalności. Począwszy od etapu uruchomienia samej działalności, a skończywszy na jej rzetelnym prowadzeniu dopełnienie wszelkich niezbędnych kwestii jest niezbędna, aby firma funkcjonowała sprawnie i bez zastrzeżeń. Jakiego typu dokumenty należy skompletować przy uruchomieniu nowej firmy transportowej?

Podobnie, jak w każdym innym biznesie, działania należy rozpocząć od rzetelnie opracowanego biznes planu, zawierającego rozbudowane analizy finansowe oraz rekonesans obecnej sytuacji na rynku. Coraz częściej występującym zagadnieniem w biznes planie jest analiza SWOT, czyli podsumowanie szans i zagrożeń dla prowadzonego biznesu, a także wyszczególnienie mocnych i słabych stron potencjalnej firmy. Niestety uruchomienie kolejnej firmy świadczącej usługi transportowe Gdynia wiąże się z ogromnym zagrożeniem ze strony konkurencji. Obecnie branża transportowa obciążona jest szczególnie dużym ryzykiem, ze względu na regularne zmiany w polskim prawie. Zmiany nierzadko działają na niekorzyść dla inwestorów decydujących się na uruchomienie nowej firmy transportowej, dlatego też wielu z nich ostatecznie rezygnuje z obranej ścieżki.

Innym dokumentem, niezbędnym do prowadzenia usług transportowych na terenie Polski jest certyfikat kompetencji zawodowych oraz licencja na spedycję. Dokument powinien być w posiadaniu właścicielu przedsiębiorstwa lub jednego z pracowników. Aby dopełnić niezbędnych formalności należy przejść specjalistyczne egzaminy. Po uzyskaniu licencji można zarejestrować firmę w Urzędzie Gminy lub Miasta, składając wniosek osobiście, drogą pocztową lub internetową. Wniosek może jednocześnie dotyczyć przyznania numeru NIP i REGON. Prócz tego, właściciel i pracownicy powinni załączyć wpis z Krajowego Rejestru o niekaralności, tytuł prawny do dysponowaniu samochodami spełniającymi wymagania techniczne i ubezpieczenia OC. Przed realizacją pierwszych zleceń należy dysponować zabezpieczeniem finansowym w wysokości 50 tysięcy euro, potwierdzonym odpowiednimi dokumentami poświadczającymi aktywa na koncie bankowym.